Stichting Heemschut Hulpfonds
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
info@heemschut.nl
020 622 52 92
Stichting Heemschut Hulpfonds

Het bestuur

Het bestuur van de stichting, laatstelijk de vereniging bestond uit de volgende leden:De heer H. Hellegers, voorzitter

De heer P.J.A. Baars
De heer B. van der Maat Penningmeester

De heer R. Scholtz
De heer B. Scholten


De bestuurders ontvingen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Reis- en eventuele andere onkosten zijn declarabel.


De heer K. Loeff, in dienst van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, ondersteunde het stichtingsbestuur bij de uitvoering van haar taken.

Door de fusie van 8 juli 2022 zijn deze bestuursleden niet meer in functie.