Stichting Heemschut Hulpfonds
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
info@heemschut.nl
020 622 52 92
Stichting Heemschut Hulpfonds

Schenken en nalaten

Vanwege opheffing kunt u niet meer schenken of nalaten aan deze stichting. Alle bij akte gedane toezeggingen komen ten gunste aan de fusiepartner en rechtsopvolger Erfgoedvereniging Bond Heemschut.


Wilt u nalaten voor het behoud van monumenten en cultureel erfgoed in Nederland?

Neem dan contact op met Erfgoedvereniging Bond Heemschut via

info@heemschut.nl. https://www.heemschut.nl/help-mee/schenken/

of https://www.heemschut.nl/help-mee/nalaten/


Voor alle verdere informatie:

www.heemschut.nl.